Публічний договір

Публічний договір

Публічний договір

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

 

Умови користування

Користування Платформою  “Clean Masters”  у мобільних додатках,  що розміщені у Appstore, Google Play,  HUAWEI AppGallery  та можливостями Сайту cleanmasters.com.ua здійснюється за правилами і на Умовах Публічного Договору (оферти) про надання послуг (за текстом – «Договір» або «Публічний договір», або «Оферта») та у відповідності до додатків до нього, чинних норм законодавства України.

Будь-яка особа, користуючись додатком “Clean Masters” або Сайтом  cleanmasters.com.ua беззастережно погоджується з вказаними у Публічному договорі та додатках до нього усіма умовами, в тому числі відповідальності, прав та обов’язків усіх осіб відносно один одного, відносини яких розпочались чи здійснюються з використанням функцій даного мобільного додатку або Сайту.

Обробка персональних даних здійснюється згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних» та регламентується додатком № 2 до Договору.

 

ЗМІСТ

Публічного договору (оферти)

про надання послуг

 1. Загальні положення
 2. Терміни та поняття, які застосовуються в Договорі
 3. Предмет договору
 4. Реєстрація у мобільному додатку або на Сайті
 5. Вартість та умови оплати
 6. Порядок надання та приймання-передачі наданих Послуг
 7. Вимоги до контенту оголошень чи інформації, розміщуваної Користувачем на Сайті
 8. Права та обов’язки Адміністрації Сайту
 9. Права та обов’язки Користувача
 10. Відповідальність Сторін
 11. Обставини непереборної сили
 12. Вирішення спорів
 13. Дія Договору про надання Послуг
 14. Порядок внесення змін до Договору
 15. Заключні положення

Додатки:

Додаток № 1 «Перелік Послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті»

Додаток № 2 «Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних»

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(оферта)

про надання послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Сторона:Фізична особа підприємець  Головай Роман Олександрович, що на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Дата запису:  14.01.2021 р., номер запису: 2000710010001026695), надалі іменується – «Виконавець» або «Виконавець послуг», керуючись ст. ст. 633, 641, 627, 628, 901 Цивільного кодексу України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу фізичних осіб можливість доступу через мережу Інтернет до онлайн-платформою «CleanMasters», розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою: https://cleanmasters.com.ua (надалі-«Сайт») також у Appstore, Google Play,  HUAWEI AppGallery у вигляді мобільного додатку«CleanMasters» (надалі-«Мобільний додаток»), який надає можливість Користувачам розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання приміщень,а також інші додаткові послуги.

1.2. Договір та додатки до нього визначають Умови та порядок використання можливостей Сайту  та/або Мобільного додатку для: розміщення Користувачами Замовлень.

1.3. Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору, додатків до нього шляхом акцептування у визначений Договором спосіб. В разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), особа зобов’язується як сторона Договору – Користувач неухильно виконувати умови цього Публічного договору та додатків до нього.

1.4. Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї Оферти як сторони Договору – Користувача, є реєстрація Користувача на Сайті та/або внесення Користувачем плати за Послуги Сайту.

1.5. Акцептування за цим Договором здійснюється з дотриманням норм ЗУ «Про електронну комерцію» в один із способів:

1.5.1. Акцепт у спосіб реєстрації Користувача на Сайті або/та у Мобільному Додатку виконується шляхом електронного підпису одноразовим ідентифікатором, отриманого по смс, згідно вимог ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію»;

1.5.2. Акцептом у спосіб оплати є заповнення в електронному вигляді форми оплати платіжної системи з реквізитами платіжного інструменту (зокрема CCV2 кодом), що вважається одноразовим цифровим паролем, який визнається електронним цифровим підписом в розумінні вимог ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію».

1.6. Користувачем за Договором, з використанням функціоналу Сайту або/та у Мобільному Додатку, не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження, в тому числі щодо укладення Договору (включаючи, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження, включаючи пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.7. Користувач підтверджує, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману, чи помилки.

1.8. Надання послуг Користувачу здійснюється згідно із законодавством України.

 

2.Терміни та поняття, які застосовуються.

Оферта (або «Публічний договір», або «Договір») – публічна пропозиція, що адресується дієздатній фізичній особі, відносно якої не існує обмежень щодо укладання цього Договору, укласти Договір про надання послуг на умовах, визначених даним Договором та додатками до нього.

Сайт – комплекс програмних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу «CleanMasters», який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://cleanmasters.com.ua та належить правовласнику (Виконавцю згідно п. 1.1) Сайту.

Мобільний додаток – програмний мобільний додаток «CleanMasters», який встановлюється на мобільний телефон або інший пристрій, реалізований із застосуванням апаратно-програмного середовища засобів систем телекомунікаційного зв’язку (у тому числі мобільного зв’язку) та/або сервісів оператора телекомунікаційного зв’язку, використання якого дозволяє забезпечити можливість замовлення Користувачем послуг з прибирання, а також додаткових послуг та їх оплату, відповідно до цього Договору,  а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей мобільного телефону або відповідного пристрою.

Акцепт – повне та безумовне прийняття умов цієї Публічної оферти, що виражається у взаємодії з Сайтом та/або Мобільним додатком  у спосіб (або один з них) згідно пункту 1.5. Загальних положень цього Договору, дозволяє отримати статус Користувача в розумінні даного Договору.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції (Виконавця), що надає таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Користувач – будь-яка фізична особа, що прийняла умови даної оферти, використовує можливості, функціонал Сайту та/або Мобільного додатку у будь-яких спосіб, наданий сервісом Сайту та/або Мобільного додатку.

Підписка – дія Користувача по 100% передоплаті Послуг Виконавця за цим Договором, що дозволяє отримати Послуги Сайту протягом передплаченого періоду. Мінімальний період підписки за Договором – 1 (один) календарних місяць.

Договірне списання – Виконавець має право отримувати оплату за Послуги на умовах цього Договору у спосіб списання визначеної цим Договором вартості періоду Підписки (в сумі за один календарний місяць) з карткового, іншого рахунку Користувача. Реєструючись на Сайті та/або Мобільному додатку, надаючи персональні та інші дані доступу до рахунку, Користувач в повному обсязі усвідомлює надання Виконавцю права Договірного списання та ознайомлений з періодичністю списання, тарифами і Послугами Виконавця, можливістю змін цін та тарифів за даним Договором.

Припинити Договірне списання Користувач має можливість скориставшись відповідною функцією у налаштуваннях Сайту та/або Мобільного додатку або на умовах пункту 13.7 Договору.

Для Договірного списання коштів Користувач має забезпечити наявність прив’язаної до профілю Користувача картки та наявність на рахунку Користувача суми коштів, що відповідає вартості Послуг за цим Договором.

Прив’язка картки – підтвердження Користувачем належності зазначеної платіжної картки самому Користувачу шляхом надання кодів доступу, даних картки. Процес підтвердження (верифікації) картки Користувача здійснюється Сайтом та/або Мобільним додатком у спосіб списання суми в розмірі 1 (одна) гривня та повернення даної суми Користувачу в межах однієї доби. Для прив’язки картки на рахунку Користувача повинні перебувати грошові кошти в розмірі від 1 (однієї) гривни.

Адміністрація – визначена пунктом 1 фізична особа – підприємець, що одночасно є правовласником Сайту та/або Мобільного додатку, а також уповноважені нею на управління Сайтом та/або Мобільним додатком і підтримку Користувачів особи.

Верифікація – перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці спеціального коду, відправленого Адміністрацією Сайту та/або Мобільному додатку Користувачу у SMS повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації.

Контент – будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті (текстові, графічні матеріали тощо). Зміст контенту має відповідати вимогам цього Договору та додаткам до нього.

Особистий кабінет – електронний (віртуальний) кабінет Користувача (акаунт, персональна сторінка) у функціональній системі Сайту та/або Мобільному додатку, за допомогою якого Користувач може керувати своїми замовленнями, взаємодіяти з Сайтом та/або Мобільним додатком, тощо. В Особистому кабінеті Користувача міститься контактні дані Користувача, інформація про розміщені Замовлення, в тому числі щодо статусу їхнього виконання, а також Особовий Рахунок та інформація про бонусну програму.

Виконавець – фізична особа, що пройшли процедуру реєстрації на Платформою  “Clean Masters” в якості особи, що готова виконувати Замовлення на виконання робіт з прибирання приміщень та здійснює виконання робіт по конкретному Замовленню у відповідності до Регламенту прибирання та іншими стандартами, встановленими Власником Платформи

Замовлення – оферта Клієнта Сайту та/або Мобільному додатку на виконання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, що свідчить про намір Клієнта вважати себе таким, що уклав Договір на прибирання приміщення в разі її акцепту. Замовлення здійснюється Клієнтом за допомогою функціоналу Сайту та/або Мобільному додатку і містить всі істотні умови Договору на виконання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, такі як: найменування робіт, місце виконання робіт, час виконання робіт і їх вартість.

Стандартний перелік робіт з прибирання – перелік робіт і дій, обов’язкових до виконання при виконанні Замовлення, який міститься в Регламенті виконання робіт з прибирання приміщення, що є Додатком до цього Договору.

Акцепт Замовлення – підтвердження прийняття оферти Користувача Сайту та/або Мобільного додатку на надання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, оформленої у вигляді Замовлення Користувача Сайту та/або Мобільного додатку. Акцепт Замовлення здійснюється Власником Платформи за допомогою направлення повідомлення Користувачу Платформи за допомогою функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку.

Бонусна програма – програма лояльності сформована Власником Платформи і містить у собі певні переваги, заохочення тощо, які надаються після надання певного обсягу клінінгових послуг.

 

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних – умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними усім осіб на Сайті, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід’ємною частиною цього Договору і розміщена за посиланням: https://cleanmasters.com.ua/privacy-policy

 

3. Предмет Договору

3.1. Відповідно до умов даного Договору Власник Платформи надає Користувачу  Сайту та/або Мобільного додатку комплекс Послуг, включаючи:

 • право доступу та користування Сайтом та/або Мобільним додатком в межах його функціональних можливостей;
 • розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання приміщень;
 • а також інші додаткові послуги.

 

3.2. Користувач Сайту та/або Мобільного додатку акцептує даний Договір шляхом розміщення Замовлення на Сайті та/або у  Мобільному додатку і, приймаючи умови даного Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-якими з документів, опублікованих на Сайті та/або у Мобільному додатку, Клієнт не має права використовувати Сайт та/або Мобільний додатку.

 

3.3. Місцем надання Послуг (місцем виконання Договору) є місцезнаходження Виконавця.

4. Реєстрація на Сайт та/або у  Мобільному додатку та розміщення замовлень

4.1. Користувач може пройти процедуру реєстрації на Сайті та/або у  Мобільному додатку і, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача и та надається доступ до Особистого кабінету – «Мій Кабінет». Реєстрація на Сайті та/або у  Мобільному додатку здійснюється шляхом заповнення форми: номер телефону, E-mail, пароль, ім’я, прізвище, адрес/си надання послуг з прибирання.

4.2. Реєстрація можлива цілодобово.

4.3. Вказана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти вважається електронною поштою Користувача, може використовуватися для листування, відправки інформації Користувачу. У разі зміни електронної пошти Користувач зобов’язаний завчасно письмово у відповідності до положень цього Договору повідомляти Виконавця.

4.4. Користувач гарантує, що уся надана ним Виконавцю при реєстрації інформація являється достовірною, належить Користувачу, наданням такої інформації не порушуються права жодних третіх осіб.

4.5. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої Сайту та/або Мобільному додатку інформації, Користувач приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

4.6. Користувач підтверджує і гарантує, що всі дії, передбачені для Користувача Сайту та/або Мобільного додатку цим Договором, розміщеним на Сайті, вчиняються особою, чиї дані надані Власнику Сайту та/або Мобільного додатку при проходженні процедури реєстрації.

4.7. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснювані ним на Сайті та/або у Мобільному додатку і їх наслідки. Всі дії Користувача на Сайті та/або у Мобільному додатку під своїм обліковим записом вважаються зробленими самим Користувачем.

4.8. Користувач має право в будь-який момент змінити дані, які він надав при реєстрації, в своєму Особистому Кабінеті, натиснувши на відповідні поля з інформацією.

4.9. В Особистому Кабінеті Користувача відображаються Замовлення, що розміщені ним.

4.10. Адміністрація має право вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв’язку з цим підтверджуючі документи.

4.11. Адміністрація може на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв’язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

4.12. Послуги з розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання.

4.12.1.  Загальні положення

 • Користувач розміщує, а Адміністрація через функціонал  Сайту та/або Мобільного додатку надає Виконавцям доступ до Замовлення на виконання робіт з прибирання приміщень на умовах, узгоджених в кожному конкретному Замовленні.
 • Користувач вказує в Замовленні всі умови Договору на виконання робіт з прибирання. Договір на виконання робіт з прибирання вважається укладеним між Користувачем та Виконавцем на умовах, зазначених в Замовленні, тільки в разі підтвердження Замовлення Адміністрацією Платформи.
 • Адміністрація Платформи зобов’язується докладати всіх зусиль, щоб передати Замовлення Користувача до виконання. У разі неможливості прийняття Замовлення до виконання  АдміністраціЯ зобов’язується негайно повідомити про це Користувача.
 • Адміністрація забезпечує належне виконання Замовлень Виконавцем відповідно до стандартів прибирання, зазначеними в Регламенті прибирання, що є Додатком до цієї Угоди.

4.12.2. Процедура розміщення Замовлень

 • Користувач розміщує Замовлення на виконання робіт з прибирання через функціонал Сайту та/або Мобільного додатку, в якому вказує місце, дату та час, що підлягають до виконання робіт, обсяг робіт відповідно до Стандартного переліку робіт з прибирання, а також додаткові умови, що не входять в Стандартний перелік робіт з прибирання. Додаткові умови прибирання, а також їх вартість, вказані в функціоналі Сайту та/або Мобільного додатку щодо розміщення Замовлення.
 • На підставі умов, зазначених Користувачем в Замовленні, розраховується вартість Замовлення. У разі згоди з вартістю Замовлення Користувач вибирає спосіб оплати Замовлення і натискає кнопку «оформити Замовлення».
 • Після проходження процедури розміщення Замовлення, Користувач отримує підтвердження прийняття Замовлення до виконання у вигляді відповідного запису на сторінці Активні замовлення.
 • Замовлення вважається розміщеним Користувачем після отримання підтвердження про прийняте Замовлення незалежно від обраного способу оплати.
 • Користувач в праві в будь-який момент після розміщення Замовлення внести зміни в його умови, повідомивши про це Адміністрацію по телефону або через функціонал Особистого Кабінету. Якщо зміна умов Замовлення веде до зміни вартості Замовлення, то Адміністрація вносить такі зміни і повідомляє про це Користувача за допомогою смс-повідомлення, телефонного дзвінка або електронної пошти, або через функціонал Особистого кабінету Користувача.
 • Користувач вправі в будь-який момент скасувати розміщене Замовлення на наступних умовах:
 • В разі скасування Замовлення більш ніж за 18 годин до часу його виконання зобов’язання Сторін щодо даного Замовлення припиняються, і передоплата, якщо вона була проведена, підлягає поверненню Користувачу;
 • В разі скасування розміщеного Замовлення менш ніж за 18 годин до часу його виконання, зобов’язання Сторін щодо даного Замовлення припиняються, але на Користувача накладається штраф у розмірі 500 гривень. Передоплата, якщо вона була проведена, підлягає поверненню Користувачу за вирахуванням зазначеного штрафу.

4.13.  Зобов’язання Сторін щодо Замовлень

4.13.1.  Адміністрація зобов’язується:

 • Вживати всіх зусиль, щоб забезпечити виконання Замовлень для Користувача Виконавцем;
 • Забезпечувати виконання Замовлень з прибирання Виконавцем відповідно до стандартів прибирання, що відповідають Регламенту прибирання;
 • В разі неможливості забезпечити виконання розміщеного Замовлення на умовах, узгоджених в Замовленні, своєчасно повідомити про це Користувача, але не менше ніж за 2 години до часу виконання, зазначеного в Замовленні;
 • Враховувати побажання Користувача за процедурою виконання робіт з прибирання і доводити їх до відома Виконавців до початку робіт з прибирання;
 • Вести облік Замовлень Користувача, відображаючи їх умови і вартість в Особистому кабінеті Користувача;

4.13.2.  Користувач зобов’язується:

 • При розміщенні Замовлень повідомляти достовірні відомості про умови Замовлення, в тому числі про розміри приміщення і умови прибирання;
 • Ознайомитися зі стандартними умовами виконання прибирання згідно з Регламентом прибирання, і вказувати необхідні додаткові умови прибирання при розміщенні Замовлення;
 • Своєчасно оплачувати послуги по прибиранню приміщень згідно розміщеного Замовлення, умов даного Договору тощо;
 • Сприяти виконанню Замовлення, забезпечувати доступ в приміщення для виконання робіт з прибирання, проявляти ввічливість до Виконавця при виконанні Замовлення;
 • В разі виникнення спірних ситуацій при виконанні Замовлення Виконавцем, негайно повідомляти про них Адміністрацію;
 • Після виконання Виконавцем всіх робіт з прибирання, прийняти результати таких робіт та у разі виявлення будь-яких недоліків заявити про них одразу по факту виконання Робіт Адміністрації.5. Вартість та умови оплати

5.1. Вартість послуг з прибирання приміщень узгоджується в кожному конкретному Замовленні і залежить від обсягу робіт по виконанню прибирання, а також додаткових умов прибирання. Обсяг виконання робіт визначається в залежності від площі або кількості кімнат і санвузлів в приміщенні Користувача.

5.1.1. Вартість послуг за цією Угодою може змінюватися при застосуванні бонусної програми для Користувачів. Умови бонусної програми і знижки, отримані Користувачем, Адміністрація публікує в Особистому Кабінеті Користувача.

5.1.2. Користувач вибирає спосіб оплати Замовлення при його розміщенні за допомогою функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку. Оплата послуг може здійснюватися в готівковій формі і безготівковій формі.

5.1.3. У разі якщо Користувач вибирає готівкову форму оплати, то вартість Замовлення він сплачує Виконавцю за фактом виконання робіт по Замовленню.

5.1.4. У разі якщо Користувач вибирає безготівкову форму оплати, то при оформленні Замовлення за допомогою функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку він переадресовується на сервіси інтернет-еквайрінгу і здійснює оплату за допомогою банківської карти.

5.1.5. Адміністрація не провадить обробку та зберігання реквізитів банківських карт клієнтів, конфіденційність даної інформації забезпечується провайдером інтернет-еквайрінгу.

5.1.6. У разі повернення Користувачу вартості послуг при безготівковій оплаті за допомогою сервісу інтернет-еквайрінгу, сплачена сума повертається Користувачу на банківську карту, з якої був здійснений платіж.

5.2. Користувач здійснює повну (100%) передоплату за Послуги з прибирання по підписці за цим Договором.

5.3. Оплата послуг за Договором здійснюється в національній валюті України.

5.4. Виконавець має право щомісячно авансом за наступний місяць здійснювати Договірне списання з рахунку Користувача коштів для оплати Послуг за цим Договором в сумі, що дорівнює вартості відповідних Послуг (Підписки) за один період користування.

5.6. Загальна сума (ціна) цього Договору у взаємовідносинах Виконавця з кожним окремим Користувачем дорівнює сумі всіх платежів здійснених таким Користувачем на користь Виконавця відповідно до умов даного Договору.

5.7. Датою оплати (Договірного списання) Сторони обумовлюють вважати дату надходження грошових у розпорядження Виконавця.

5.8. Користувач дає свою згоду на передачу, зберігання, використання та розповсюдження через Адміністрацію до будь-яких третіх осіб інформації, відомостей про грошові зобов’язання Користувача перед Виконавцем за цим Договором.

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ та

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Послуги за цим Договором надаються Користувачу після проходження Користувачем верифікації та  реєстрації. Подальше користування Сайтом та/або Мобільним додатком здійснюється після доступу до Сайту та/або Мобільного додатку за логіном та паролем Користувача.

6.2. Підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних, завантаження вебсайтів тощо, здійснюється Користувачем самостійно.

6.9. Користувач, який оформив Послугу (в т.ч. Підписку) та не скасував її, вважається таким, що замовив Послугу і повинен забезпечити наявність на рахунку прив’язаної до його профілю картки суми грошових коштів, що відповідає вартості замовлених Послуг.

6.10. Надання Послуг припиняється у разі неможливості Договірного списання вартості Послуг у відповідності до умов цього Договору, до відновлення оплати.

 

7. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

7.1. Обов’язки Адміністрації:

Адміністрація зобов’язана надавати консультативну підтримку електронною поштою та за допомогою звернення за телефоном, що розміщений на сайті https://cleanmasters.com.ua , щодо запитань, які виникають під час виконання цього Договору.

Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.

 

7.2. Адміністрація має право:

 1. a) Змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, у тому числі всі додатки до нього, із розміщенням нової редакції зміненого документу (Договору та/або додатків до нього) на Сайті https://cleanmasters.com.ua/public-offer не пізніше дня введення таких змін.
 2. b) Адміністрація Сайту має право на власний розсуд не приймати акцепт від будь-якого Користувача, якщо наявні ознаки порушення таким Користувачем умов цього Договору та/або чинних норм законодавства України.
 3. c) Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту та/ або Мобільного додатку, зокрема, максимальна кількість днів чинності замовлення, прийняти яке чи відхилити тощо.
 4. d) Адміністрація має право в будь-який момент змінити роботу сервісів Сайту та/або Мобільного додатку або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
 5. e) Адміністрація має право на свій розсуд припинити розгляд скарг Користувачів, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови цього Договору.
 6. f) Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.

 

8. Права та обов’язки Користувача.

8.1. Обов’язки Користувача:

 1. a) Підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону та інші контактні дані, що надані Користувачем Виконавцю, Адміністрації або повідомляти про їх зміну в найкоротші можливі терміни.
 2. b) Надати Адміністрації на її вимогу додаткову інформацію, яку Адміністрація має право витребувати у відповідності до умов цього Договору на підтвердження даних Користувача чи законності діяльності Користувача на Сайті та/або у Мобільному додатку.
 3. c) Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.

 

8.2. Права Користувача:

 1. a)  Отримувати консультативну підтримку електронною поштою або  за телефоним номером, що розміщений на сайті https://cleanmasters.com.ua щодо запитань, які виникають під час виконання Договору та користування Сайтом та/або Мобільним додатком.
 2. b) Отримувати Послуги згідно з цим Договором, сервісами, що пропонуються Сайтом та/або Мобільним додатком.
 3. c) Має право розірвати цей Договір у будь-який момент, повідомивши про таке письмово Виконавця та за умови відсутності у Користувача простроченої заборгованості перед Виконавцем.

d)Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту та/або Мобільного додатку, які будуть розглянуті в порядку черговості їх надходження.

 1. e) Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.

 

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання чи неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Виконавець, Адміністрація не несе відповідальності перед третіми особами за жодні збитки чи шкоду, якщо таких зазнала будь-яка третя особа в результаті використання нею інформації, відомостей чи даних, опублікованих Користувачами на Сайті чи Мобільному додатку та/або в результаті взаємодії з Користувачем, взаємовідносини з яким розпочались з використанням функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку.

9.3. Користувач приймає на себе відповідальність в повному обсязі за свої дії на Сайті та/або у Мобільному додатку та дії з використанням функціоналу Сайту чи Мобільного додатку.

9.4. Адміністрація забезпечує виконання робіт з прибирання Виконавцями відповідно до стандартів щодо виконання прибирання, передбаченими Регламентом прибирання.

У разі якщо при виконанні робіт по Замовленню Виконавцем було завдано збиток майну Користувача в результаті грубого порушення стандартів щодо виконання прибирання, використання засобів для прибирання і миючих засобів, які не відповідають стандартам виконання прибирання за даним Договором, то останній усувається за рахунок Виконавця.

9.5. Адміністрація виступає посередником при вирішенні спірних ситуацій між Користувачем та Виконавцем.

9.6. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які порушення, що виникли не з її вини, помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв’язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті та/або у Мобільному додатку. 9.7. Адміністрація не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністрація не відповідає за відповідність Сайту та/або Мобільного додатку цілком або їх частин (розділів) очікуванням Користувачів, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Мобільного додатку, припинення доступу Користувачів до Сайту та/або Мобільного додатку і результатами інтелектуальної діяльності, розміщеним на Сайті та/або у Мобільному додатку, збереження логіна і пароля Користувачів, що забезпечують доступ до окремих розділів Сайту та/або Мобільного додатку, збитки, що виникли у Користувачів через, технічні збої апаратного і програмного забезпечення.

9.8. Ні в якому разі Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачами або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності та ділової репутації, які виникають внаслідок використання Сайту та/або Мобільного додатку або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті та/або у Мобільному додатку. У будь-якому випадку Сторони погоджуються, що сума збитків і відповідальності Адміністрації перед Користувачами за будь-які порушення, пов’язані з використанням Сайту та/або Мобільного додатку або порушення цього Договору обмежена Сторонами сумою 500 (п’ятсот) гривень.

 

9.9. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед Користувачем у випадку пред’явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Користувача в межах оплаченої ним ціни Послуг.

 

10. Обставини непереборної сили

10.1. Обставинами непереборної сили визнаються обставини, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладенні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи. До них відносяться, зокрема, стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, акт вандалізму, блискавка, пожежа в наслідок блискавки, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води, вибух, ударні хвилі, епідемії чи пандемії тощо. Дію обставин непереборної сили підтверджує Торгово-промислова палата України.

10.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

10.3. Сторони зобов’язані сповіщати одна одну про настання і припинення обставин непереборної сили протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня їх настання. Сповіщення з боку Адміністрації можливо способом публікації відповідного повідомлення на Сайті.

10.4. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору, продовжують існувати більше, ніж 3 (трьох) місяців поспіль, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, кожна зі Сторін має право відмовитись від даного Договору (розірвати його в односторонньому порядку).

 

11. Вирішення спорів

11.1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

11.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

 

12. Дія Договору про надання Послуг

12.1. Договір з кожним окремим Користувачем є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Користувачем.

12.2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Користувачем чи Адміністрацією у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

12.3. У разі відмови від даного Договору (дострокового розірвання Договору) з ініціативи Користувача з підстав, інших ніж систематичне невиконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором, сплачені Користувачем грошові кошти поверненню не підлягають.

 

13. Порядок внесення змін до Договору

13.1. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну/вартість підписки) та/або відкликати Оферту.

13.2. У випадку внесення Адміністрацією змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за адресою https://cleanmasters.com.ua/public-offer, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

13.3. У разі зміни ціни/вартості за Договором, ціна за передплачену підписку  Користувачем не підлягає збільшенню, Послуги надаються згідно виконаної підписки до закінчення періоду підписки.

13.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

13.5. Пропозиції Користувачів та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.

13.6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права користуватися можливостями Сайту та/або Мобільного додатку та зобов’язаний припинити використання Сайту та/або Мобільного додатку з негайним письмовим повідомленням Адміністрації у паперовій формі про розірвання Договору, видалення акаунту Користувача з Сайту та/або Мобільного додатку і всієї інформації Користувача.

13.7. З моменту отримання Адміністрацією письмового повідомлення від Користувача про розірвання Договору, Договірне списання коштів за наступний період Послуг  по підписці в разі наявності такої не здійснюється, Договір між конкретним Користувачем та Адміністрацією вважається припиненим з наступного дня, що слідує за днем закінчення передплаченого періоду Підписки.

 

14. Заключні положення

14.1. Договір укладений українською мовою.

14.2. Адміністрація має право використовувати факсимільне відображення особистого підпису та відбитка печатки за допомогою механічного копіювання під час підписання будь-яких документів, які складаються в ході виконання цього Договору.

14.3. Документи надіслані Адміністрацією електронною поштою чи іншими засобами зв’язку з використанням мережі Інтернет вважаються дійсними до отримання адресатом оригіналу відповідного документу.

14.4. Кожна зі Сторін гарантує, що вступає у регульовані цим Договором взаємовідносини з повним розумінням його умов і відповідальністю за виконання взятих на себе зобов’язань.

14.5. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Користувач погоджується з цінами, вартістю, зазначеними в цьому Договорі і/або додатках до нього, з порядком погодження цін, вартості, умовами їх затвердження і змін; Сторони стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього Договору, вільно володіють мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

14.6. Користувач засвідчує, що до укладання даного Договору отримав від Адміністрації в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги, які надаватимуться згідно даного Договору і яка необхідна для здійснення свідомого вибору, зокрема: перелік та обсяг Послуг за цим Договором, основні характеристики Послуг, переваги, небезпека, склад, методи використання результатів наданих Послуг, метод (спосіб) надання Послуг, очікувані результати, ціни, тарифи та спосіб їх розрахунку і порядок погодження/затвердження, можливість їх збільшення Адміністрацією в односторонньому порядку, наявність знижок або інших цінових переваг тощо, отримав усю іншу інформацію, надання якої передбачено чинними нормами законодавства України.

14.7. Робочими днями Адміністрації є: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця за виключенням офіційно встановлених святкових та вихідних днів.

Scroll to Top

Приложение уже скоро

blank
blank